TrueID Call&Chat โทร แชท วิดีโอคอล ผ่านแอปทรูไอดีฟรี ไม่เบิร์นเน็ต

- การใช้งาน Chat สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย
- การใช้งาน Call สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย TrueMove H เท่านั้น

 

เงื่อนไขการใช้บริการ TrueID Call

• บริการ TrueID Call ซึ่งเป็นบริการโทรออกผ่านแอปทรูไอดีให้บริการสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช โดยผู้ใช้ต้องล็อคอินเข้าแอปพลิเคชัน ทรูไอดี ด้วยเบอร์มือถือที่ใช้บริการทรูมูฟ เอช

• ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถทำการโทรฟรีได้ตามจำนวนนาทีตามโควต้าที่กำหนดในแอป

• เมื่อผู้ใช้ทำการโทรผ่านแอปทรูไอดี หากผู้ใช้เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอชจะไม่นับว่าเป็นการใช้งานดาต้าอินเตอร์เน็ตของลูกค้าในประเทศไทย

• การโทรออก
- ผู้ใช้สามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางที่เป็นหมายเลขจากเครือข่ายใดก็ได้ในประเทศไทย
- ผู้ใช้ไม่สามารถโทรออกไปยังเบอร์ต่างประเทศ

• ระยะเวลาที่สามารถทำการโทรจากแอปทรูไอดี
- ผู้ใช้สามารถทำการโทรออกได้ตามโควต้าจำนวนนาทีที่กำหนดในแอปทรูไอดีหลังจากกดรับสิทธิ์แล้ว
- ผู้ใช้จะไม่สามารถทำการโทรออกได้หากไม่อยู่ในระยะเวลาของแคมเปญที่กำหนดในแอปทรูไอดี

 

เงื่อนไขการใช้บริการ TrueID Video Call & Chat

• ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอชหรือไม่ได้เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช ก็สามารถใช้บริการ TrueID Video Call & Chat ได้ โดยสามารถเริ่มแชทกับเพื่อนที่มีแอปทรูไอดีด้วยกัน

 

อัตราค่าบริการ

• ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าทรูมูฟเอชสามารถทำการโทรฟรีได้ตามจำนวนนาทีตามโควต้าที่กำหนดในแอป
• ผู้ใช้สามารถทำการวีดีโอคอล และแชท ได้ฟรีกับเพื่อนที่มีแอปทรูไอดีด้วยกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
• เมื่อผู้ใช้ทำการโทรผ่านแอปทรูไอดี หากผู้ใช้เป็นลูกค้าทรูมูฟเอช จะไม่นับว่าเป็นการใช้งานดาต้าอินเตอร์เน็ตของลูกค้าในประเทศไทย
• ลูกค้าทรูมูฟเอชจะสามารถใข้งานแชท วิดีโอคอล โทรผ่านแชท ได้โดยไม่เสียเน็ตเช่นกัน หากทำการใช้งานภายในประเทศไทย