“ปรากฏการณ์ทรูพอยท์ใจป้ำ งวดนี้ขอเป็นเศรษฐีใหม่”

(ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน)

 

ประกาศผลผู้โชคดีประจำวัน/ประจำเดือน และรางวัลใหญ่

  • ลูกค้าผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผ่านทางอีเมลล์ trueyouprivilege@truedigital.com เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้โชคดียืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลกับบริษัท ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการติดต่อ
  • หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และตกลงให้บริษัทฯมอบของรางวัลแก่ลำดับสำรองต่อไป
  • ผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล
  • ช่องทางในการชำระภาษี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะมีการแจ้งเลขที่บัญชีการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ online banking/ ATM ให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมลล์เท่านั้น
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมายืนยันตัวตนและรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ ทองคำ มูลค่า 10,000,035 บ. 

  • คุณ เกษรา เจ็งสวัสดิ์  0954827XXX

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน 

ประจำเดือน ธ.ค.63 | รับรางวัล Toyota Fortuner 2.8 Legender 4WD มูลค่า 1,859,000 บ.

  • คุณ กุลนันทน์ ภิลาลัย  0956345XXX

ประจำเดือน พ.ย.63 | รับรางวัล Toyota Corolla Cross 1.8 Sport มูลค่า 989,000 บ.

  • คุณ อมรศักดิ์ หลบไธสง  0970274XXX

ประจำเดือน ต.ค.63 | รับรางวัล Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2.4 High AT มูลค่า 1,009,000 บ.

  • คุณ อานุภาพ เลิศธำรงศักดิ์  0951084XXX

รายชื่อผู้โชคดีประจำวัน 
รับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท

วันที่ 10 ม.ค. 64 : คุณ เสฎฐวุฒิ บุตรสา  0941348XXX

วันที่ 9 ม.ค. 64 : คุณ วราภรณ์ สีหะมุงคุณ  0952795XXX

วันที่ 8 ม.ค. 64 : คุณ ณธีพัฒน์ ศรีเรืองตระกูล  0883991XXX

วันที่ 7 ม.ค. 64 : คุณ วิวรณ์ รุ่งรวิวรรณ  0859119XXX

วันที่ 6 ม.ค. 64 : คุณ วทัญญู อุทุมพร  0863882XXX

วันที่ 5 ม.ค. 64 : คุณ วราพล เพ็งคำ  0863538XXX

วันที่ 4 ม.ค. 64 : คุณ สกุลรัตน์ จันสอน  0918299XXX

วันที่ 3 ม.ค. 64 : คุณ อภิรมณ์ มั่นทุ่ง  0875105XXX

วันที่ 2 ม.ค. 64 : คุณ วัฒนา สังฆะทิพย์  0867938XXX

วันที่ 1 ม.ค. 64 : คุณ จิราภา เนียมพูนทอง  09XXX58XXX

วันที่ 31 ธ.ค. 63 : คุณ ธีรเมธ แสนมี  0971985XXX

วันที่ 30 ธ.ค. 63 : คุณ วรเดช เรืองรองปัญญา  0967900XXX

วันที่ 29 ธ.ค. 63 : คุณ สมชัย เลิศวงศ์พัทธ์  0842787XXX

วันที่ 28 ธ.ค. 63 : คุณ สุประวีณ์ รมย์ลักษณ์  0918812XXX

วันที่ 27 ธ.ค. 63 : คุณ นรินทร์ พรหมอินทร์  0826308XXX

วันที่ 26 ธ.ค. 63 : คุณ วีรพล ศรีไพรวัลศุภกิจ  0647170XXX

วันที่ 25 ธ.ค. 63 : คุณ อรรคพงษ์ อังกินันท์  0960340XXX

วันที่ 24 ธ.ค. 63 : คุณ อรวรรณ จิระพัฒน์พงศ์  0973426XXX

วันที่ 23 ธ.ค. 63 : คุณ วีรยาภรณ์ วีระนาคินทร์  0866369XXX

วันที่ 22 ธ.ค. 63 : คุณ วรวุฒิ วรณิชราชกุล  0967808XXX

วันที่ 21 ธ.ค. 63 : คุณ ณัฐธชนพงศ์ กมลพันธุศักดิ์  0946496XXX

วันที่ 20 ธ.ค. 63 : คุณ ประภาภรณ์ รัตนภากร  0959492XXX

วันที่ 19 ธ.ค. 63 : คุณ นันทิพร วงค์ลังกา  0968829XXX

วันที่ 18 ธ.ค. 63 : คุณ ณฐา วุฒิกรธรากุล  0629289XXX

วันที่ 17 ธ.ค. 63 : คุณ สิรินทิพย์ โยเฮียง  0960567XXX

วันที่ 16 ธ.ค. 63 : คุณ จิรพันธ์ รัตนสินทวีสุข  0919824XXX

วันที่ 15 ธ.ค. 63 : คุณ jakkapat wongmuangma  0997099XXX

วันที่ 14 ธ.ค. 63 : คุณ พิสิษฐ์ บริสุทธิ์บัวทิพย์  0969966XXX

วันที่ 13 ธ.ค. 63 : คุณ สราวุธ วรรณธนาพุฒิ  0820541XXX

วันที่ 12 ธ.ค. 63 : คุณ ศรายุทธ บรรพสุวรรณ  0958145XXX

วันที่ 11 ธ.ค. 63 : คุณ เศวต ทับแก้ว  0847885XXX

วันที่ 10 ธ.ค. 63 : คุณ ศุภลักษณ์ โลหรัตนวิศิษฎ์  0909865XXX

วันที่ 9 ธ.ค. 63 : คุณ ณัฐวุฒิ อุดมสารี  0939944XXX

วันที่ 8 ธ.ค. 63 : คุณ ฑิตยากร แสงเกตุ  0832359XXX

วันที่ 7 ธ.ค. 63 : คุณ คุณูปการ คชสูงเนิน  0910635XXX

วันที่ 6 ธ.ค. 63 : คุณ เกียรติยศ เดชดำรง  0840797XXX

วันที่ 5 ธ.ค. 63 : คุณ อภิชาติ คำธร  0819275XXX

วันที่ 4 ธ.ค. 63 : คุณ เพียงณภา เวียงวีระชาติ  0891225XXX

วันที่ 3 ธ.ค. 63 : คุณ ชัยสิทธิ์ บ่อแก้วคงลาภ  0643608XXX

วันที่ 2 ธ.ค. 63 : คุณ แพรว กันดารี  0956868XXX

วันที่ 1 ธ.ค. 63 : คุณ อุดมศักดิ์ พรมแป้น  0842336XXX

วันที่ 30 พ.ย. 63 : คุณ สิงห์ชัย พรคุ้มเกล้า  0972879XXX

วันที่ 29 พ.ย. 63 : คุณ สมส่วน บาตรโพธิ์  0858244XXX

วันที่ 28 พ.ย. 63 : คุณ ณัฐชยา ยี่สุ่นซ้อน  0648454XXX

วันที่ 27 พ.ย. 63 : คุณ วิมนรัตน์ ปัทมพันธุ์พงศ์  0918789XXX

วันที่ 26 พ.ย. 63 : คุณ สันติ ไซยมา  0964689XXX

วันที่ 25 พ.ย. 63 : คุณ ชัยยง เกศวยุธ  0891688XXX

วันที่ 24 พ.ย. 63 : คุณ ธนิดา ศิลารังษี  0972379XXX

วันที่ 23 พ.ย. 63 : คุณ สมโภช ผั้วผดุง  0970955XXX

วันที่ 22 พ.ย. 63 : คุณ ศศิประภา เนาวะศรี  0839243XXX

วันที่ 21 พ.ย. 63 : คุณ สุเทพ เตือง  0858679XXX

วันที่ 20 พ.ย. 63 : คุณ ภัคพล สว่างจิตต์  0858769XXX

วันที่ 19 พ.ย. 63 : คุณ จริยา ธนะสุขสิริ  0838156XXX

วันที่ 18 พ.ย. 63 : คุณ ศิรินา ทศถารัง  0955941XXX

วันที่ 17 พ.ย. 63 : คุณ อนุชา อ่ำคูณ  0955310XXX

วันที่ 16 พ.ย. 63 : คุณ ศศิมา ทศรฐ  0897938XXX

วันที่ 15 พ.ย. 63 : คุณ ภรส ชาญฉลาด  0902898XXX

วันที่ 14 พ.ย. 63 : คุณ ณฏฐ ผัดไชย  0885639XXX

วันที่ 13 พ.ย. 63 : คุณ พีรพงศ์ ชูแช่มช้อย  0957853XXX

วันที่ 12 พ.ย. 63 : คุณ สำรวย เกียรติรุ่งวิไลกุล  0804980XXX

วันที่ 11 พ.ย. 63 : คุณ จริยา ลัคนเศวต  0995635XXX

วันที่ 10 พ.ย. 63 : คุณ ทวีป หาญประพจน์  0645244XXX

วันที่ 9 พ.ย. 63 : คุณ รัชนี กุลโพนเมือง  0970582XXX

วันที่ 8 พ.ย. 63 : คุณ สมศักดิ์ อั้งอารีย์  0813744XXX

วันที่ 7 พ.ย. 63 : คุณ จิรนันท์ ถุงพุดซา  0902811XXX

วันที่ 6 พ.ย. 63 : คุณ วัชรินทร์ แสวงศิลป์  0863601XXX

วันที่ 5 พ.ย. 63 : คุณ ณัฐวุฒิ บุญชาลี  0807380XXX

วันที่ 4 พ.ย. 63 : คุณ กชพร นีจันทร์  0957643XXX

วันที่ 3 พ.ย. 63 : คุณ ธาริณี รักเด่น  0917890XXX

วันที่ 2 พ.ย. 63 : คุณ บุญเลิศ สืบใจยศ  0956838XXX

วันที่ 1 พ.ย. 63 : คุณ ธีรเมธ ปล้องเจริญ  0894841XXX

วันที่ 31 ต.ค. 63 : คุณ หฤทัย ไพสุวรรณ  0952101XXX

วันที่ 30 ต.ค. 63 : คุณ พงศ์จักร พาตาโส  0946956XXX

วันที่ 29 ต.ค. 63 : คุณ สาทิส คึกสันเที๊ยะ  0970091XXX

วันที่ 28 ต.ค. 63 : คุณ จตุภัทร เหนือเกตุ  0891481XXX

วันที่ 27 ต.ค. 63 : คุณ วิทวัตร ยัติสาร  0958704XXX

วันที่ 26 ต.ค. 63 : คุณ เรวดี เกียรติกำจรพัฒนา  0839125XXX

วันที่ 25 ต.ค. 63 : คุณ ธัญนีย์ รัตน์พงศานนท์  0648251XXX

วันที่ 24 ต.ค. 63 : คุณ สุรพร เทพเสน  0838138XXX

วันที่ 23 ต.ค. 63 : คุณ กฤษฎา อ่อนสหะ  0954798XXX

วันที่ 22 ต.ค. 63 : คุณ อภิเดช บริเพ็ชร  0887842XXX

วันที่ 21 ต.ค. 63 : คุณ อนุชา ญาณโกมุท  0863212XXX

วันที่ 20 ต.ค. 63 : คุณ ประเสริฐ พลภักดี  0858843XXX

วันที่ 19 ต.ค. 63 : คุณ รุ่งวิทย์ เผือกชอุ่ม  0959546XXX

วันที่ 18 ต.ค. 63 : คุณ อุบลวรรณ มหาวัฒนปรีชา  0879298XXX

วันที่ 17 ต.ค. 63 : คุณ รณชัย เกาฑัณ  0859785XXX

วันที่ 16 ต.ค. 63 : คุณ วัลลพ สมอคร  0914061XXX

วันที่ 15 ต.ค. 63 : คุณ นริศ กมลวราพิทักษ์  0917583XXX

วันที่ 14 ต.ค. 63 : คุณ จิตรา ไชยรังษี  0638243XXX

วันที่ 13 ต.ค. 63 : คุณ ณัฎฐกรณ์ วิชญะกุลไพศาล  0969047XXX

วันที่ 12 ต.ค. 63 : คุณ นพดล เวียงนาค  0637823XXX

วันที่ 11 ต.ค. 63 : คุณ นิดติยา ปิ่นกลาง  0819830XXX

วันที่ 10 ต.ค. 63 : คุณ ประกอบ โสมกุล  0812743XXX

วันที่ 9 ต.ค. 63 : คุณ กิตติ พยารัตน์  0999783XXX

วันที่ 8 ต.ค. 63 : คุณ ปวีรา ปานพรหมมินทร์  0888034XXX

วันที่ 7 ต.ค. 63 : คุณ คุณกร โสจันทร์  0809354XXX

วันที่ 6 ต.ค. 63 : คุณ ถิรวุฒิ สุบิล  0973528XXX

วันที่ 5 ต.ค. 63 : คุณ สกล หอยแก้ว  0952368XXX

วันที่ 4 ต.ค. 63 : คุณ ผดุงฤกษ์ สุขตะกั่ว  0866908XXX

วันที่ 3 ต.ค. 63 : คุณ อัศวะ หินหาด  0910259XXX

วันที่ 2 ต.ค. 63 : คุณ สมชาย เกษมนุกูลฤกษ์  0840749XXX

วันที่ 1 ต.ค. 63 : คุณ ชัชวาล ใจคำฟู  0917028XXX