สนุกกับโปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 กันเต็มอิ่ม แล้วมารับของของรางวัลสุดน่ารักจากโปเกมอนไปเลย สำหรับผู้ที่ดูโปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 สูงที่สุด
ดูโปเกมอน เจอร์นีย์ ปี 24 คลิกที่นี่

 

กติกา

- ดูโปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 ที่แอปทรูไอดี
- ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบ 1 บัญชีต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
- ตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอดดูโปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 สูงสุด และทำถูกต้องตามกติกา

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ใต้โพสกิจกรรมหน้าแฟนเพจทรูไอดี

ของรางวัล

ตุ๊กตาพิคาชูยักษ์ขนาด 27 นิ้ว มูลค่าตัวละ 1,895 บาท จำนวน 1 รางวัล
หมอนอิงจากโปเกมอน มูลค่ารางวัลละ 425 บาท จำนวน 6 รางวัล
หมอนหนุนจากโปเกมอน มูลค่ารางวัล 290 บาท จำนวน 2 รางวัล
รองเท้าสลิปเปอร์พิคาชู มูลค่ารางวัลละ 290 บาท จำนวน 3 รางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้จัดทำกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูโปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นทรูไอดี โดยมีเวลาในการเข้าดูสูงที่สุด 12 ลำดับแรก จากตอนใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. - วันที่ 31 สิงหาคม เวลา 23.59 น.
2. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ใต้โพสกิจกรรม
3. หลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ โดยการส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เพื่อจัดส่งของรางวัล พร้อมเบอร์ติดต่อ มาที่อีเมล mkt.trueid@truedigital.com ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.
4. ผู้ที่มียอดรับชม โปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 ลำดับที่ 1 จะได้รับตุ๊กตาพิคาชูยักษ์ขนาด 27 นิ้ว มูลค่าตัวละ 1,895 บาท
ผู้ที่มียอดรับชม โปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 ลำดับที่ 2-7 จะได้รับหมอนอิงจากโปเกมอน มูลค่ารางวัลละ 425 บาท
ผู้ที่มียอดรับชม โปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 ลำดับที่ 8-9 จะได้รับหมอนหนุนใบใหญ่ มูลค่ารางวัล 290 บาท
ผู้ที่มียอดรับชม โปเกมอนเจอร์นีย์ ปี 24 ลำดับที่ 10-12 จะได้รับรองเท้าสลิปเปอร์พิคาชู มูลค่ารางวัลละ 290 บาท
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล และทำการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันทำการ หรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ของรางวัลเป็นคละแบบ ไม่สามารถเลือกสีหรือลายได้
8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้ กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด