ดูรายการ NCT Life in Gapyeong แต่ละ Episode ไปพร้อมกัน
แล้วตอบคำถามท้าย Episode
มีสิทธิ์รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นต์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล

null

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. สมัครสมาชิกทรูไอดี พลัส
 2. ดูรายการ NCT Life in Gapyeong บนแอปทรูไอดี หรือ คลิก เท่านั้น
 3. ตอบคำถามท้ายรายการแต่ละ Episode ทั้งหมด 12 Episodes เพื่อลุ้นรับรางวัลรายสัปดาห์ โดยคำถามจะส่งให้ทาง Notification บน Application TrueID ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.00 น.

3.1 ชุดคำถาม EP1: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2564 - 7 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 11 ตุลาคม 2564)

3.2 ชุดคำถาม EP2: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2564 - 8 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 11 ตุลาคม 2564)

* หมายเหตุ: ดูรายการ NCT Life in Gapyeong EP.1,2 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564

3.3 ชุดคำถาม EP3: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2564 - 14 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 18 ตุลาคม 2564)

3.4 ชุดคำถาม EP4: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 18 ตุลาคม 2564)

3.5 ชุดคำถาม EP5: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2564 - 21 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2564)

3.6 ชุดคำถาม EP6: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2564 - 22 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 25 ตุลาคม 2564)

3.7 ชุดคำถาม EP7: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2564 - 28 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

3.8 ชุดคำถาม EP8: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

3.9 ชุดคำถาม EP9: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2564 - 4 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

3.10 ชุดคำถาม EP10: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2564 - 5 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

3.11 ชุดคำถาม EP11: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)

3.12 ชุดคำถาม EP12: สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 (ประกาศรางวัลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)

* หมายเหตุ: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับชมรายการ NCT Life in Gapyeong EP.1,2 ภายใน 30 ตุลาคม 2564, EP.3-4 ภายใน 7 ตุลาคม 2564, EP.5-6 ภายใน 14 ตุลาคม 2564, EP.7-8 ภายใน 21 ตุลาคม 2564, EP.9-10 ภายใน 28 ตุลาคม 2565, EP.11-12 ภายใน 4 พฤศจิกายน 2564)

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าสู่ระบบ 1 บัญชีต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
 2. ตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามครบ ถูกต้อง มากที่สุด เป็นลำดับที่ 9 และทำถูกต้องตามกติกา

ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 16.00 น. - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 11,18,25 ตุลาคม 2564 และ 1,8,15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. บน Twitter TrueID

รางวัล โปสเตอร์รายการ NCT Life in Gapyeong พร้อมลายเซ็น จำนวน 12 รางวัล (แจกสัปดาห์ละ 1 รางวัล)

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้จัดทำกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูรายการ NCT Life in Gapyeong และได้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามท้าย Episode ของรายการเพื่อลุ้นรับรางวัล โดย 1 บัญชีผู้ใช้ สามารถเข้าร่วมตอบคำถามได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น
 2. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลวันที่ 11,18,25 ตุลาคม 2564 และ 1,8,15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. บน Twitter TrueID
 3. หลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ โดยการส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่อ มาที่อีเมล mkt.trueid@truedigital.com ภายใน 3 วันหลังจากประกาศผล
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดูรายการ NCT Life in Gapyeong และตอบคำถามครบ ถูกต้อง มากที่สุด เป็นลำดับที่ 9 และทำถูกต้องตามกติกา จะได้รับรางวัลเป็น “โปสเตอร์ รายการ NCT Life in Gapyeong พร้อมลายเซ็นศิลปิน จำกัดการให้ของรางวัล 1 รางวัลต่อ 1 บัญชีทรูไอดีเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล และทำการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ครบถ้วน จะได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการ โดยทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง
 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ​​ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริตหรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเช่นต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชั่นหรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัลการตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้นบริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้